'Alegría', chiquetes, cantem al fill de María
SalvadorChuliá_Alegría-Flattened.pdf
Documento Adobe Acrobat 362.4 KB

Villancico con letra y música de Salvador Chuliá.

La letra en valenciano es:

 

De goig i alegría chiquetes cantem,

al fill de María naixcut en Belem,

si sa mare vol, doneuli un beset

mes guapo que un sol, está el Jesuset.

 

Anem a vore al chiquet

i a donarli un beset.

 

Per que tinga son, en esta nit Santa,

sa mare li canta, fes sonetes dorm...

veniu si voleu, besar ses galtetes,

veniu de puntetes i no el desperteu...

 

De goig i alegría, chiquetes cantem

al fill de María naixcut en Belem,

si sa mare vol, doneuli un beset

mes guapo que un sol, está el Jesuset,

está el Jesuset